Jornada informativa sobre ZEPA

(Zones d’especial proteccio de les aus que creen noves zones protegides que vol imposar la Conselleria de Medi Ambient i afecten a la agricultura, a la caça, al que es...
1 2 3